జాన్ పేట యూత్ అసోసియేషన్ తరపున 72వ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు..